OTC

Ameflu - Thuốc trị Cảm cúm

Ameflu
New Ameflu Daytime+C
Ameflu Day time viên
Ameflu Night time viên
New Ameflu Multi-Symptom Relief
New Ameflu Daytime Si rô
New Ameflu Night time Si rô
New Ameflu Expectorant

Star - Viên ngậm trị đau họng

Star Benko
Star Sore Throat
Star Cough Relief

Tydol - Thuốc giảm đau, hạ sốt

Tydol Plus
Tydol 650
Tydol PM
Tydol Codein
Tydol Codein Forte
Tydol 80
Tydol 150
Tydol 250

Các loại thuốc khác

Baby Fever
Baby Gaz
Lactosorbit – điều trị táo bón