HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH

Tại OPV, ngoài việc tuân thủ tiêu chuẩn GMP, chúng tôi không những đạt mà còn vượt xa những tiêu chuẩn khắc khe trong sản xuất dược phẩm để đảm bảo cung cấp cho cộng đồng Việt Nam những sản hẩm tốt nhất.

Chúng tôi luôn phấn đấu để xây dựng một công ty bền vững thông qua việc mua bán, hoạt động và đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Chúng tôi nhận ra vai trò quan trọng của OPV trong cuộc sống của khách hàng, các chuyên viên y tế, nhân viên và cộng đồng nơi đây. Chúng tôi luôn duy trì các tiêu chuẩn chuyên nghiệp để đáp lại sự tin tưởng của mọi người.