THÔNG TIN THUỐC OTC

Ameflu – Thuốc trị Cảm cúm

Star – Viên ngậm trị đau họng

Tydol – Thuốc giảm đau, hạ sốt

TYDOL® 150

Tydol 500

TYDOL® Plus

TYDOL® 650

TYDOL 80

TYDOL® 250

TYDOL® CODEINE

TYDOL® CODEINE FORTE

TYDOL® PM

TYDOL® WOMEN

Các loại thuốc khác