HỢP ĐỒNG SẢN XUẤT

OPV làm việc với các nhà phân phối bên thứ 3 để tung ra thị trường các sản phẩm do OPV đăng ký với Bộ Y tế.

Những nhà phân phối bên thứ 3 có độc quyền phân phối với sự đảm bảo chất lượng quốc tế cho sản phẩm. Các nhà phân phối có thể tận dụng mạng lưới hiện có của họ để tiếp thị các sản phẩm chất lượng này độc quyền cho kênh nhà thuốc và kênh bệnh viện.

OPV có một danh mục với hơn 300 sản phẩm đã có số đăng ký để các nhà phân phối bên thứ ba có thể lựa chọn.

Để được cấp phép cho việc phân phối độc quyền sản phẩm OPV, các nhà phân phối phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nghiêm ngặt, bao gồm hoạt động phân phối hiệu quả, lịch sử kinh doanh tốt và mạng lưới phân phối mạnh ở kênh nhà thuốc và bệnh viện.