NĂNG LỰC SẢN XUẤT / CHẤT LƯỢNG

Chúng tôi cống hiến để đạt chất lượng cao nhất trong việc phát triển sản phẩm, sản xuất, cung ứng và bán hàng.

Quy trình kiểm soát và bảo đảm chất lượng được tích hợp vào tất cả các dịch vụ và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Chúng tôi luôn phấn đấu cho chất lượng hoàn hảo trong tất cả suy nghĩ, lời nói và hành động của cá nhân cũng như của tập thể.

Nhà máy chúng tôi có khả năng sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau (dạng kem và thuốc mỡ, dạng rắn, dạng lỏng và thuốc).

OPV đã vượt qua các yêu cầu của GMP và đạt đến các tiêu chuẩn cao hơn của ngành công nghiệp dược phẩm quốc tế.

Thiết bị sản xuất và nhà xưởng của OPV có thể đáp ứng các tiêu chuẩn cao về chất lượng và hiệu quả mong đợi của các đối tác đa quốc gia.

Nhà máy OPV không sản xuất kháng sinh beta-lactam, chất độc tế bào, nội tiết tố và bất kỳ nguyên liệu nhạy cảm nào.