Chúng tôi cống hiến để đạt chất lượng cao nhất trong việc phát triển sản phẩm, sản xuất, cung ứng và bán hàng.

Quy trình kiểm soát và bảo đảm chất lượng được tích hợp vào tất cả các dịch vụ và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Chúng tôi luôn phấn đấu cho chất lượng hoàn hảo trong tất cả suy nghĩ, lời nói và hành động của cá nhân...

 

GIỚI THIỆU

OPV là công ty dược phẩm hàng đầu Việt Nam cam kết cung cấp...  

Chúng tôi cống hiến để đạt chất lượng cao nhất trong việc phát triển sản phẩm, sản xuất, cung ứng và bán hàng.
Quy trình kiểm soát và bảo đảm chất lượng được tích hợp vào tất cả các dịch vụ và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Chúng tôi luôn phấn đấu cho chất lượng hoàn hảo trong tất cả suy nghĩ, lời nói và hành động của cá nhân... 

SẢN PHẨM

Trong hơn 65 năm OPV đã & đang phát triển nhiều dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam.  

LỊCH SỬ

Doanh nghiệp được thành lập vào năm 1950 là một Dược phòng tại Huế, miền Trung Việt Nam.  

GIỚI THIỆU

OPV là công ty dược phẩm hàng đầu Việt Nam cam kết cung cấp...  

LỊCH SỬ

Doanh nghiệp được thành lập vào năm 1950 là một Dược phòng tại Huế, miền Trung Việt Nam.  

SẢN PHẨM

Trong hơn 65 năm OPV đã & đang phát triển nhiều dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam.  

SẢN PHẨM

Trong hơn 65 năm OPV đã & đang phát triển nhiều dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam.