Key Managers

Tran Thi Trung Trinh

Giám đốc quản lý chất lượng
Bà Trinh có hơn 33 năm kinh nghiệm trong ngành dược phẩm ở các lĩnh vực Nghiên cứu & phát triển, quản lý sản xuất và quản lý chất lượng. Bà đã làm việc tại nhiều tập đoàn đa quốc gia khác nhau, và có vai trò quan trọng trong việc duy trì những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng tại OPV.

Nguyen Chi Tuan

Giám đốc tài chính
Ông Tuấn là thạc sĩ kinh tế và cũng là luật sư thực hành trong lĩnh vực tài chính và kinh tế. Ông cũng từng là một kiểm toán viên. Với hơn 15 năm làm việc trong các công ty lớn bao gồm cả tập đoàn đa quốc gia và công ty trong nước.

Bajjuri Srinivas

Giám đốc sản xuất
Ông Bajjuri là một thạc sĩ khoa học dược từ Ấn Độ. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp dược phẩm tại những lĩnh vực khác nhau như quản lý sản xuất, phát triển công thức, chuyển giao công nghệ và quản lý chuổi cung ứng.

Phong Nguyen

Phó Tổng giám đốc
Ông Phong là một luật sư được đào tạo tại Mỹ. Ông đã gia nhập OPV từ khi OPV mới hoạt động và hiện tại ông đang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc. Ông tham gia MIT và cũng là thành viên tích cực của Tổ chức lãnh đạo trẻ và CEO (YPO-WPO & CEO)

Hung Nguyen

Phó Tổng giám đốc
Ông Hùng tốt nghiệp thạc sĩ quản trị của trường Kellogg, thuộc đại học Northwestern, ông đã từng làm việc cho ngân hàng thương mại tại Mỹ trước khi tham gia OPV. Hiện tại, ông Hùng đang nắm giữ vị trí phó tổng giám đốc phụ trách vận hành nhà máy.

Nik Deshpande

CEO – Tổng giám đốc điều hành và “Performance Catalyst”
Ông Nik là thạc sĩ khoa học dược tại Ấn Độ. Ông Nik có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc với cương vị là giám đốc điều hành trong ngành dược phẩm tại Việt Nam. Ông đã thành công với nhiều chức vụ quản lý khác nhau tại châu Á ở những tập đoàn đa quốc gia cũng như những công ty khu vực trong hơn 2 thập kỉ qua.