Key Managers

Bajjuri Srinivas

Giám đốc sản xuất
Ông Bajjuri là một thạc sĩ khoa học dược từ Ấn Độ. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp dược phẩm tại những lĩnh vực khác nhau như quản lý sản xuất, phát triển công thức, chuyển giao công nghệ và quản lý chuổi cung ứng.